Menu

Barnehage eller dagmamma

Etter lov i Norge har alle barn rett til barnehageplass, og privat og offentlig barnehage likestilles i tilbudet. Mange kommuner har det man kaller full barnehagedekning, altså at de klarer å dekke behovet for barnehageplass. Ettersom barnehage er underlagt kommuneøkonomi er det likevel kommuner som ikke klarer å dekke behovet for barnehageplass, og barna som da ikke får plazgodba-iz-vrtca-potem-pa-se-recite-da-je-vzgojiteljem-v-vrtcih-lahko-1024x682ss blir stående på ventelister.

Det opereres med ett hovedopptak i året til barnehage. Er barnet født før 1. september har det rett til barnehageplass med oppstart påfølgende august. Er barnet født etter 1. september har det ikke rett til plass før august året etter der igjen. Man kan søke opptak til barnehage når som helst på året, men man risikerer da å måtte stå på venteliste, ettersom de fleste barnehager fylles opp ved hovedopptaket.

I barnehagen fylles barnas dag både med fri lek og læring, i tillegg til stell og omsorg. I motsetning til skole måles ikke barnehagebarnas læring, men det er stort fokus på at barna skal lære i barnehagen. Det er også strenge krav til de ansattes utdanning, antall ansatte pr barn, aktivitetsnivå og barnas trivsel. Det er også stadig mer fokus på å forebygge mobbing.

Mange som ikke får plass – eller ikke har behov for plass – benytter seg av dagmammaer. Dagmammaer må godkjennes av sin respektive kommune, og har som utgangspunkt det samme regelverket som barnehager og skoler, med noen unntak. Dagmammaer er dermed også underlagt den samme kontrollen som barnehager og skoler.

Prismessig er det ingen store forskjeller på barnehage og dagmamma, men har man barn i barnehage får man ikke motta kontantstøtte, men det får man om man har barnet hos dagmamma. De aller fleste barnehager tilbyr det man kaller søskenmoderasjon, som betyr at om du har to eller flere barn i samme barnehage får man redusert sats per barn. Mange kommuner har tilrettelagt for at lavinntektsfamilier kan søke om gratis kjernetid, eller søke om redusert foreldrebetaling i barnehagen.