Menu

Bofellesskap for funksjonshemmede og eldre

Bofellesskap for funksjonshemmede og eldre er gjerne store kollektiv tilrettelagt for brukernes behov, men med fast tilknyttet bemanning. Bofellesskapene utgjør en del av kommunenes omsorgstilbud, men driftes ofte også av private aktører. Selv om bofellesskapene bemannes og drifte, enten privat eller offentlig,shutterstock_23529781 så er de rent teknisk å betrakte som privateide boliger med hjemmetjenester. Dette er fordi boligenheten enten eies eller leies av den enkelte beboer.

I bofellesskapene har hver enkelt beboer sin egen boenhet, ofte fullt utstyrte leiligheter med tanke på håndtak, alarmknapper og andre enkle hjelpemidler. De ekstra hjelpemidlene beboerne måtte trenge, eksempelvis heve-senke-senger, løfteseil, dusjstoler o.l. må besørges av beboeren selv, ettersom disse behovene varierer fra beboer til beboer. Leilighetene har universell utforming, med tanke på lave terskler, brede dørkarmer, lave kjøkkenbenker osv. Det er også tilrettelagt for fellesarealer hvor beboerne kan møtes for sosiale aktiviteter. Også her er arealene universelt utformet. Det er også arealer avsatt for de ansatte i bofellesskapene.

Beboerne får både bo med egen enhet og det privatliv som er ønskelig, i tillegg til at de får den assistanse de har behov for til enhver tid på døgnet. Blant de ansatte i bofellesskapene finner man både sykepleiere, vernepleiere, omsorgsarbeidere og assistenter. Mange bofellesskap har beboere av alle slag, men noen er opprettet utelukkende for spesielle brukergrupper. Gruppene som gjerne separeres er eldre og unge funksjonshemmede.

Ved å bo i bofellesskap får man et tilsyn døgnet rundt som kan være nødvendig for mange, i tillegg til at det ofte er ønskelig fra pårørende. I tillegg til tilsyn får man gjerne et aktivitetstilbud mange har savnet i egen bolig. Det er også mange som har rehabiliteringsmuligheter i bofellesskapene. Beboerne får også muligheten til å være sosiale i langt høyere grad enn hva de gjorde i egen bolig. Det innebærer gjerne også fellesmåltider og felles feiring av høytider.