Menu

Brukerstyrt personlig assistent

Ordningen med brukerstyrt personlig assistanse gir mennesker med funksjonshemminger muligheten til å leve et så normalt liv som mulig, ved at det det lar brukeren selv styre tjenesten og hverdagen. Alt ettersom hvilke behov man har, får man innvilget et inddownload-9ividuelt tilpasset antall timer med assistent i uken. Tjenesten er først og fremst beregnet på personer med såkalte omfattende bistandsbehov.

Assistenten skal være brukerens forlengede armer og bein, og skal bistå brukeren i daglige gjøremål. På denne måten får brukeren muligheten til å bli boende hjemme framfor å flytte inn i bofellesskap. Brukerne kan også være barn som trenger å bo hjemme med foreldrene, men hvor foreldrene ikke har kapasitet til å være med barnet hele dagen på grunn av for eksempel arbeid.

Hvordan assistenten utfører arbeidet ligger i ordet brukerstyrt. Brukeren er assistentens arbeidsleder og bestemmer arbeidsdagens oppgaver. Oppgavene er like forskjellige fra bruker til bruker, som brukerne er forskjellige fra hverandre. Som brukerstyrt personlig assistent skal man sørge for at hverdagen til brukeren blir så normal som det lar seg gjøre. Det kan være alt fra stell av brukeren selv, til matlaging, husvask, handling, kjøring og lignende.

Mange assistenter har ikke utdannelse innen helsesektoren, og ofte spesifiseres dette om det er en nødvendighet for brukeren. Det mange brukere legger langt mer vekt på i ansettelse av assistenter er personlige egenskaper og personkjemi mellom brukeren og assistenten. Det er også viktig at man som assistent ikke gjør ting på sin måte som man gjør hos seg selv, men at man følger de rutiner og ønsker som brukeren har for sin hverdag og sitt hjem.

En del av jobben som brukerstyrt personlig assistent kan også være å måtte bistå brukeren på reiser. Som oftest reises det da med flere av brukerens assistenter, avhengig av hvilket timebehov brukeren har for assistent i døgnet.