Menu

Dagsenter for funksjonshemmede

Dagsenter for funksjonshemmede omfatter mange forskjellige grupper funksjonshemminger, og kalles ofte også aktivitetssenter eller arbeidssenter. Mange fokuserer særlig på aktivitetstilbud til de med psykisk utviklingshemning og demente, og kommunene er lovpålagt å ha dagtilbud til uføre. Mange slike senter er drevet i privat regi, men faller likevel innunder kommunens tjenestetilbud. I tillegg til at aktivitetene er lagt opp slik at de skaarms-raised-grp500pxl passe alle, har de aller fleste et fokus på individuell utvikling og oppfølging.

På arbeidssentrene opplever brukerne ofte at de får delta i en meningsfull arbeidsdag, og de utfører ofte reelle arbeidsoppgaver. Mange dagsenter har samarbeid med kommunen, og brukerne deltar da daglig i det kommunale arbeidet. Ofte er det arbeidsoppgaver som feiing og søppelrydding i bybildet. Mange senter driver også bruktbutikker hvor brukerne deltar i alle deler av den daglige driften.

Aktivitetssentrene er ofte mer rettet mot sosiale aktiviteter som ikke nødvendigvis er knyttet til arbeidsliv. Det er ofte fokus på fysisk aktivitet, med egne lag i håndball, fotball og andre populære lagidretter. Det er også preget av hobbyaktiviteter, hvor brukerne får ta i bruk sin egen kreativitet. Brukerne blir ofte også invitert med på turer og arrangement.

Dagsenter for demente er også et vanlig tilbud. Slike senter er ment å være en meningsfull aktivitet i det som ellers kan være en veldig stillesittende hverdag for demente. Ved dagsentrene opplever brukerne sosialt samvær i trygge omgivelser. Det er aktiviteter tilpasset hver enkelt brukers funksjonsnivå, og varierer fra håndarbeid og kjøkkenaktiviteter til trim og spaserturer. Alt blir utført i regi av utdannet helsepersonell. Brukerne blir også fraktet til og fra dagsentrene.

I tillegg til å være gode og sosialiserende tilbud på dagtid for brukerne selv, så opplever også mange pårørende det som positivt med slike tilbud. På denne måten blir familiemedlemmet deres aktivisert og ikke pasifisert, og det gjøres under trygge forhold av fagfolk.