Menu

Fosterhjem, beredskapshjem eller besøkshjem

Det finnes mange forskjellige typer fosterhjemsløsninger, alt ettersom hva barnet har behov for og det antatte tidsperspektivet for barnets behov.

Ordinært fosterhrussian-parents-relate-to-the-safety-of-children-on-the-internet-without-the-issue-of-bigotryjem

Ordinære fosterhjem er som oftest en kommunal tjeneste, som betyr at fosterforeldrene forholder seg til den kommunen som har omsorgen for barnet, det er også da kommunen de mottar sin godtgjøring fra. Som fosterforelder har man den daglige omsorgen for barnet, enten på vegne av barnevernstjenesten eller på vegne av foreldrene til barnet. Det er ofte ønskelig å plassere barnet hos fosterforeldre det allerede kjenner, så som slekt eller venner, da det bidrar til å gjøre overgangen enklere for barnet.

Beredskapshjem

Beredskapshjem er fosterhjem som står i beredskap (derav navnet) til på kort varsel å ta imot barn, eller ungdom, som står i en akutt situasjon. Varigheten kan være alt fra noen dager eller uker, til et par år. Fosterforeldre i beredskapshjem skal ha omsorgen for barnet eller ungdommen til en varig løsning er på plass, til barnet flytter tilbake til foreldrene sine, eller til det er funnet plass til barnet i institusjon om det er nødvendig. I tillegg til å måtte gå gjennom den ordinære godkjenningen for fosterhjem, er det ofte ønskelig at fosterforeldre i beredskapshjem har relevant utdanning eller erfaring som fosterforeldre.

Besøkshjem

I motsetning til ordinært fosterhjem og beredskapshjem er ikke besøkshjem ment å være en permanent boløsning som skal erstatte det biologiske hjemmet. Besøkshjem skal være et frivillig hjelpetiltak til familier som har særlig tyngende omsorgsoppgaver. Som besøkshjem tar man imot barnet i en, til flere, helger i måneden, og gjerne i ferien. Det er heller ikke like omfattende krav som ved fosterhjem, eller beredskapshjem, men man skal leve i en stabil livssituasjon, og ha tid og ressurser, og plass til et ekstra barn.

Uansett hvilken type fosterhjem man ønsker å stille opp som, så er det krav til politiattest, og at man selv ikke lever i en familie med rusproblemer, eller psykiske problemer. I tillegg må man ha muligheten til å binde seg for lang tid, og dermed må man befinne seg i en stabil livssituasjon.