Menu

Om denne siden

Her vil du finne en samling av artikler som omhandler diverse velferdstjenester og tiltak for aktivitet som finnes rundt i kommune-Norge.

I dagens norske samfunn finner man utallige tiltak og tjenester, som er skreddersydd for å imøtekomme befolkningens mange behov. Generelt varierer tilbudet fra kommune til kommune, avhengig av kommuneøkonomi og tverrkommunale samarbeid, men mange av tilbudene finnes likevel i hver eneste kommune.

Majoriteten av tilbudene faller innunder det man kan kalle omsorgstjenester, og varierer i intensitet og varighet – alt etter behovet til de enkelte brukerne av tjenestene. Tjenestene driftes av både det offentlige og det private. Det finnes omsorgstjenester for nesten alle behov og aldre. Noen er spesialister for eldre, noen for barn, og noen for spesifikke behov uansett andre omstendigheter.

Mange av tjenestene tilbyr mer eller mindre det samme til sine brukere, og noen er spesialtilpasset sine brukere individuelt. Typiske tjenester som tilbyr det samme til alle brukere er dagsenter for funksjonshemmede. Her legges det ofte opp et tilbud som er likt for alle, men som har variasjon i form av kalender, altså at aktivitetene varierer fra dag til dag framfor fra person til person. Likevel vil det være individuell oppfølging og tilrettelegging, særlig for de som har ekstra behov.

Tilbud som er typisk individuelle er de som tilbys personer med spesielle behov, så som fosterhjem og støttekontakter. Her tilrettelegges det helt og holdent for hver enkelt bruker, alt etter deres behov for personlig oppfølging i hverdagen, hvilken bagasje de har – både fysisk og mentalt – og mulighet for aktivitet.