Menu

Støttekontakt for barn og voksne

Støttekontakt, eller avlaster som det også kalles, er et tilbud alle kommuner er pliktet til å ha. Som støttekontakt forplikter man seg til minst ett år med den man er støttekontakt for. Mange har den samme støttekontakten i årevis, avhengig av personkjemi og behov.

Støttekontakt esupport-success_02r et tilbud til mennesker, både barn og voksne, som har behov for hjelp til å ha et sosialt liv og meningsfull fritid uten at de får det til på egen hånd. Tilbudet er ment å skulle hjelpe den man er støttekontakt for til selv å takle ulike situasjoner, og til å omgås andre mennesker i større grad enn de gjør fra før. Aktivitetene man gjør med den man er støttekontakt for er som oftest sosiale aktiviteter, som å bli med på kino, idrettsarrangement, gå på kafé, biblioteket og lignende. Det kan også innebære hjemmebesøk eller telefonsamtaler fra tid til annen.

Det koster ingenting å motta støttekontakt, men de som mottar støttekontakt må selv betale for egne utgifter man gjør sammen med støttekontakten. Søknad om støttekontakt behandles individuelt, og man må ha et behov som er av en art som tilsier at man har rett til nødvendige helsetjenester og omsorgstjenester fra kommunen.

Støttekontakten

Nesten alle kan bli støttekontakter, og det er ingen krav om utdanning eller lignende. Man må ha fylt 16 år, og ha tid og kapasitet til å være en støtte for et, i starten, ukjent menneske. Om man skal være støttekontakt for barn, eller personer med funksjonshemminger, må man også levere politiattest. Regelverket kan variere litt fra kommune til kommune, og noen personer kan ha ekstra behov som ikke alle støttekontakter kan møte.

Som støttekontakt må man belage seg på utlegg når man er ute med personen man er støttekontakt for. Utlegg godtgjøres i ettertid, i tillegg til det man kan kalle timelønn.